Skip to main content
  • Bouw

Referentieprojecten

Nadat het bouwbestek is beschreven, de opdracht aan de aannemer is verstrekt en de eventuele benodigde vergunningen binnen zijn, kan de bouw beginnen! Als bouwbegeleider bezoeken wij dan periodiek het werk. We bekijken e.e.a. met een bouwtechnische bril op, bijvoorbeeld is de oplegging van de stalen ligger voldoende, is er geen koudebrug waardoor in de toekomst condensatie kan ontstaan, worden aansluitingen goed waterdicht uitgevoerd, wordt er gewerkt met de juist materialen en worden ze correct verwerkt. Allemaal zaken die doorgaans niet meer of erg slecht te zien zijn wanneer het werk gereed is, maar die wel enorme problemen kunnen veroorzaken. Door deze controles bent u als opdrachtgever verzekerd van een bouwtechnische hoge kwaliteit. Na elk bezoek maken wij een rapport en wordt er bijgehouden hoe ver de bouw is gevorderd. Een goede verslaglegging is cruciaal in de (financiele) afwikkeling van uw bouwproject.